Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe

LVNL lid Europees samenwerkingsverband voor nieuw luchtverkeersleidingssysteem
2011-03-09 / Luchtverkeersleiding Nederland / Anton van Rijsbergen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft zich aangesloten bij een Europees samenwerkingsverband voor de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Dit moet in 2016 een deel van het nu bij LVNL op Schiphol in gebruik zijnde AAA-systeem gaan vervangen.

LVNL heeft zich als partner en mede opdrachtgever gevoegd bij het reeds bestaande consortium van de Duitse luchtverkeersleidingsorganisatie DFS, de Britse NATS en de Spaanse AENA. Zij hebben gezamenlijk het Spaanse bedrijf Indra opdracht gegeven voor de ontwikkeling en levering van het nieuwe Flight Data Processing systeem iTEC.

LVNL heeft dinsdag in Amsterdam de contracten daartoe getekend tijdens de grote internationale vakbeurs op het gebied van luchtverkeersleiding, ATC Global. LVNL participeert niet zelfstandig in het consortium, maar is daarvoor een samenwerking aangegaan met haar zusterorganisatie DFS. Daarnaast hebben LVNL en DFS een overeenkomst gesloten voor de verdere uitbreiding van iTEC tot een systeem dat AAA volledig kan vervangen. LVNL gaat hiervoor gebruik maken van aanvullende systemen die DFS daarvoor ontwikkelt of al ontwikkeld heeft.

Het gezamenlijk bouwen van één systeem dat in verschillende Europese landen wordt gebruikt, is een belangrijke stap in de ontwikkeling van één, efficiënt ingericht Europees luchtruim. Omdat de Engelse en de Duitse luchtverkeersleidingsorganisatie net als LVNL het iTEC systeem gaan gebruiken, worden de grote, aangrenzende luchtruimen van de buurlanden met en via het Nederlandse luchtruim door één luchtverkeersleidingssysteem verbonden.

"We hebben vandaag invulling gegeven aan een vergaande, grensoverschrijdende samenwerking tussen luchtverkeersleidingsorganisaties in het belang van de Europese luchtvaart. Met het nieuwe, gezamenlijke systeem kunnen we onze dienstverlening verbeteren door kortere routes en meer capaciteit te bieden. Ook geeft het ons nieuwe technische mogelijkheden om geluidsarmer te kunnen vliegen," zegt Paul Riemens, voorzitter van het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland.

LVNL kan met het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem in de toekomst voldoende capaciteit bieden voor de verdere versterking van het wereldwijde netwerk van de KLM en haar partners van het SkyTeam. Daarmee wordt de transferfunctie van de mainport Schiphol versterkt. Als onderdeel van het Single European Sky project werken Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland, samen met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de luchtverkeersdienstverlening in het betreffende luchtruim, aan de vorming van het zogenoemde Functional Airspace Block Europe Central - FABEC.

Harmonisatie van de systemen voor de begeleiding van het luchtverkeer is een van de bepalende succesfactoren. LVNL heeft gekozen voor aansluiting bij het project van de Duitse DFS, omdat in de luchtruimen van Nederland en Duitsland al meerdere projecten lopen in het kader van FABEC.

"Met de start in 2005 van het iTEC Centre Automation System (iCAS) introduceerde DFS de volgende generatie luchtverkeersleidingssystemen voor de DFS centra om daarmee de uitdagingen aan te kunnen waarvoor we in de toekomst komen te staan. De samenwerking met LVNL betekent dat iCAS niet langer een specifiek systeem voor DFS zal zijn, maar dat ook andere luchtverkeersleidingsdiensten dit kunnen toepassen. DFS is ervan overtuigd dat de samenwerking met LVNL bij de ontwikkeling van iCAS een belangrijke stap is op weg naar technische convergentie binnen FABEC," licht Thomas Schweer, DFS Programma Manager iCAS, toe.

LVNL werkt sinds 1998 met het AAA luchtverkeersleidingssysteem, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Raytheon en het Spaanse Indra. Het is destijds ontwikkeld aan de hand van specifieke eisen van LVNL en daarmee uniek. Met de aansluiting bij het iTEC project is voor LVNL op dit moment een investering van 3 miljoen euro gemoeid.

Paul Riemens: "In het licht van de Europese ontwikkelingen moeten we af van de situatie waarin ieder land zijn eigen systeem bouwt. Het gezamenlijk ontwikkelen en gebruik maken van wat al beschikbaar is, vermindert bovendien de kosten van een nieuw systeem aanzienlijk."

"We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van dezelfde technologie door de luchtverkeersleidingsorganisaties een sleutelrol speelt bij de totstandkoming van een Single European Sky. In lijn hiermee hebben we iTEC ontwikkeld en zetten we ons volledig in op de verdere ontwikkeling en stemmen deze volledig af met de doelen van het SESAR programma, waaraan wij deelnemen," zegt Rafael Gallego, Executive Vice President van Indra.