Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe

ILT en politie controleren kleine luchtvaart
2017-06-15 / Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Landelijke Eenheid van de politie controleren de komende maanden de kleine luchtvaart op de verschillende kleine vliegvelden in Nederland. Bij de controles wordt gekeken in hoeverre vliegers op de hoogte zijn van de geldende regels en op welke wijze ze zich voorbereiden op hun vlucht. Een onvolledige vluchtvoorbereiding vergroot het risico op voorvallen.

Bij de controles kijkt de inspectie naar alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn zoals: de massa en balansverdeling van het vliegtuig, brandstofmanagement en de navigatie. Ook moet de gezagvoerder in het bezit zijn van bewijzen van luchtwaardigheid, -inschrijving en -bevoegdheid, het vlieghandboek, journaal en een bewijs van bevoegdheid. De politie controleert medewerkers van de luchthaven en gezagvoerders ook op alcoholgebruik.

Tijdens de controles vraagt de inspectie ook aan vliegers zelf wat zij als risico's zien bij de vluchtuitvoering. Verder wijzen de inspecteurs de vliegers op hun meldplicht bij incidenten. Met de informatie uit de inventarisatie en de incidentmeldingen kan de inspectie haar toezicht toespitsen; daar waar de risico's het grootst zijn en waar de inzet de meeste veiligheid oplevert.