Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe

LUCHTVAARTKENNIS 2016-2 is uit
2016-06-27 / Arno Landewers

In de derde week van juni heeft de afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL het tweede nummer van 2016 van Luchtvaart Historisch Tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS uitgebracht.

In dit nummer aandacht voor de Martin Mariner bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Begin jaren '50 werd de vervanging van de Consolidated Catalina vliegboten, die de MLD gebruikte in Nederlands Nieuw-Guinea, steeds urgenter. In 1954 kon uiteindelijk overeenstemming worden bereikt over de overname van vijftien gereviseerde Mariner vliegboten van de Amerikaanse marine. Pas eind 1955 konden de eersten worden geleverd; door talrijke technische problemen, en ontbreken van de expertise die nodig was voor revisie van de in vergelijk met de Catalina gecompliceerde Mariner was forse vertraging ontstaan. Deze problemen bleven bestaan, en verergerden zelfs zodat de Catalina in Nieuw-Guinea langer in gebruik moest blijven. Na een aantal ernstige ongevallen, waarbij in totaal 30 doden te betreuren waren, werd in 1959 besloten de Mariner vroegtijdig buiten gebruik te stellen. In LUCHTVAARTKENNIS 2016-2 wordt dieper ingegaan op de technische en operationele problemen met de Mariner tijdens gebruik door de MLD.

Verder aandacht voor de eerste naoorlogse vliegdemonstraties in Nederland. Op 15 september 1945 vond boven Ypenburg het zogenaamde RAF-toernooi plaats. Ter herdenking van de Slag om Engeland, vijf jaar eerder, werd er een soort luchtdefilé georganiseerd, waarbij honderden vliegtuigen overtrokken, en onder meer demonstraties in grondaanvallen werden gegeven. Hoewel Ypenburg als vliegveld nog onbruikbaar was, waren toch enkele lichte vliegtuigen op de grond te zien. Dankzij een aantal foto's die onlangs opdoken kunnen we daar nu meer over vertellen.

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek instrumentarium voor het richten van bommen essentieel te zijn voor de effectiviteit van bommenwerpers. Hoewel in Nederland de bommenwerper voor de Tweede Wereldoorlog maar een kleine rol in de luchtverdediging vervulde, was dit anders in Nederlands-Indië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in zowel Nederland als in Nederlands-Indië zelf ontworpen richters voor het afwerpen van bommen getest. In de loop van de jaren '20 werden richters aangekocht van gespecialiseerde bedrijven en in de jaren '30 en tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de meest geavanceerde richters worden gebruikt. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende typen richters die werden gebruikt in Nederland en Nederlands-Indië, en de operationele ervaringen ermee.


Ook aandacht voor de Franse Caudron C.640; een vliegtuig dat in de jaren '30 is ontworpen als snel postvliegtuig, en duidelijk geïnspireerd was door de Britse De Havilland D.H.88 Comet, waarmee in 1934 de London-Melbourne race werd gewonnen. De inzet als postvliegtuig kwam door diverse oorzaken niet van de grond, maar de C.640 werd doorontwikkeld als C.641 voor recordvluchten op lange afstanden. In 1936 wist de Roemeense Prins Cantacuzino het wereldsnelheidsrecord over 2100 km met zijn C.641 te breken (kort erop was de machine te zien op Schiphol), en het jaar erop brak Maurice Rossi het wereldsnelheidsrecord over 5000 km met een C.641.

Een verzameling bewaard gebleven maandelijkse rapportages van mutaties in materieel (en personeel) van de vooroorlogse Nederlandse luchtmacht (de LVA) geven een boeiend beeld van de inventaris van de LVA tussen 1920 en 1928. Op basis van deze rapportages geven we een overzicht van de door de LVA gebruikte (aantallen) vliegtuigtypen en motoren in deze periode.

Verder, naast de vaste rubrieken (boekbespreking, luchtvaarthistorie op internet, de mutaties in het Nederlandse luchtvaartuigregister) aandacht voor het Roemeense ICAR Universal sportvliegtuig uit de jaren '30 en voor Jan Belie, die carriere maakte als boordwerktuigkundige (BWK) bij de KLM, maar een vliegeniersachtergrond had en ook poging deed bij de KLM als zodanig aan de slag te raken.


Losse nummers: EUR 8,50. Meer informatie op de internetpagina's van de afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL.

Voor meer informatie zie:
www.luchtvaartkennis.net
www.knvvl.nl