Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1
Nieuwe pagina 1 advertentie Vliegend Museum Seppe Brussels Air Museum nederlandstransportmuseum.nl aerospacefacts.com tigerformation Stampe

Belgocontrol statistieken: bewegingen april 2011
2011-07-17 / Belgocontrol/Anton van Rijsbergen

Belgocontrol, het autonome overheidsbedrijf dat instaat voor de veiligheid van het luchtverkeer in het Belgisch burgerlijk luchtruim en op de Belgische openbare luchthavens, maakt zijn resultaten bekend van de maand april 2011 voor wat betreft het aantal gecontroleerde bewegingen, zowel voor de luchthaven van Brussel-Nationaal als voor de regionale luchthavens en de overvluchten.

In april 2011 behandelde Belgocontrol in totaal 96.752 bewegingen, wat een stijging betekent met 22,44% (17.730 bewegingen) vergeleken met dezelfde maand van vorig jaar (79.022 bewegingen). Deze zeer uitgesproken toename is te wijten aan de uitzonderlijke daling van het verkeer in april 2010 tengevolge van de uitbarsting van de vulkaan in IJsland. Ter herinnering: rekening houdend met de aanzienlijke seizoensschommelingen van het luchtverkeer, worden de cijfers voor de evolutie van het luchtverkeer altijd weergegeven in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar.

Brussels Airport
In april 2011 werden er 19.448 bewegingen opgetekend, of een stijging met 23,73% in vergelijking met dezelfde maand van 2010 (15.718 bewegingen). Het grootste deel van de toename is te wijten aan de vulkaanuitbarsting in 2010. Het verkeersvolume in april 2011 is nagenoeg gelijk aan het volume van april 2009 (19.699), maar nog niet op het niveau van april 2008 (22.480), een paar manden vóór het begin van de financiële wereldcrisis die een negatieve impact heeft gehad op het luchtverkeer.

Het luchtverkeer gecontroleerd door CANAC 2
Het CANAC 2-centrum beheert alle bewegingen in het burgerlijke gecontroleerde luchtruim boven Belgié, vanaf de grond tot op vliegniveau 245, en van het Groothertogdom Luxemburg, tussen de vliegniveaus 145/165 (sinds 10 maart 2011) en 245. CANAC 2 controleerde 45.996 bewegingen in april 2011: een stijging met 26,18% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar (36.453). Zelfde opmerking als voor Brussels Airport: het volume van het en-route verkeer is deze keer iets hoger dan de cijfers van april 2009 (45.041), maar lager dan die van april 2008 (50.578), wat aantoont dat het luchtverkeer het niveau van vóór de crisis nog niet heeft bereikt.

De regionale luchthavens
In april 2011 registreerden de vier regionale luchthavens samen een totaal van 31.308 bewegingen. In vergelijking met de 26.824 bewegingen van april 2010, is dit een stijging met 4484 bewegingen, of 16,72%. Het totale aantal regionale IFR-vluchten, dat 9475 bewegingen bedroeg in april 2010, stijgt met 3568 bewegingen (37,66%) en bereikt 13.043 bewegingen in april 2011. Het aantal IFR-vluchten stijgt overal. Ze stijgen met 55,64% te Antwerpen, met 30,22% op Brussels South Charleroi Airport, met 62,27% te Luik en met 10,70% te Oostende.

De stijging van het verkeer op de vier regionale luchthavens in vergelijking met april 2010 is zowel aan de vulkaanuitbarsting toe te schrijven als aan de ontwikkeling van deze vier luchthavens daar de cijfers van het IFR-verkeer van deze maand april 2011 hoger liggen dan die van april 2009. Wat het aantal IFR-bewegingen betreft, verbaast het niet dat Brussels South Charleroi Airport de eerste plaats bekleedt (4718), gevolg door Luik (3453), Antwerpen (2596) en Oostende (2276).

De VFR-vluchten, waarvan het grootste deel door de sportluchtvaart wordt uitgevoerd, dalen op de luchthavens van Antwerpen (4163, -7,39%) en Oostende (4602, -22,63%), zijn stabiel op Brussels South Charleroi Airport (5340, +0,56%) en nemen toe te Luik (4160, 156,32%) waar het verkeer overdag van maandag tot en met vrijdag voortaan in de voorliggende statistieken wordt opgenomen. De vier regionale luchthavens tellen in totaal 18.265 VFR-bewegingen in vergelijking met 17.376 in april 2010 (+5,17%).

In volgorde van het totale aantal bewegingen, bekleedt Brussels-South Charleroi Airport de eerste plaats met 10.058 bewegingen, gevolgd door Luik (7613), Oostende (6878) en Antwerpen (6759).

Statistieken

CANAC - alle verkeer


2009 2010 2011 %
JAN 38.651 37.759 40.424 + 7,06
FEB 37.966 36.965 39.540 + 6,97
MAR 44.703 45.095 47.236 + 4,75
APR 45.041 36.453 45.996 +26,18
MEI 47.924 47.502
JUN 48.383 48.799
JUL 50.809 50.715
AUG 47.539 48.469
SEP 48.794 49.020
OKT 47.835 49.201
NOV 40.968 42.155
DEC 37.439 38.078

TOT 536.052 530.511 173.196

Brussel - Zaventem

2009 2010 2011 %
JAN 17.353 16.678 17.358 + 4,08
FEB 17.153 16.361 17.077 + 4,38
MAR 20.141 19.216 19.999 + 4.07
APR 19.699 15.718 19.448 +23,73
MEI 20.780 20.195
JUN 21.101 20.704
JUL 20.871 20.772
AUG 19.574 19.699
SEP 21.002 20.494
OKT 20.105 20.705
NOV 17.772 18.490
DEC 16.117 16.650

TOT 231.668 225.682 73.882

Antwerpen - Deurne

2009 2010 2011 %
JAN TOT 4.812 3.697 5.158 +39,52
IFR 1.889 1.741 2.182 +25,33
VFR 2.925 1.956 2.976 +52,15
FEB TOT 4.799 3.983 4.134 + 3,79
IFR 1.930 1.785 2.034 +13,95
VFR 2.869 2.198 2.100 - 4,46
MAR TOT 6.672 6.666 6.725 + 0,89
IFR 2.156 2.493 2.662 + 6,78
VFR 4.516 4.173 4.063 - 2,64
APR TOT 7.468 6.163 6.759 + 9,67
IFR 2.103 1.668 2.596 +55,64
VFR 5.365 4.495 4.163 - 7,39
MEI TOT 5.548 7.166
IFR 1.837 1.964
VFR 6.711 5.202
JUN TOT 8.357 7.397
IFR 2.069 2.189
VFR 6.288 5.208
JUL TOT 8.204 7.954
IFR 2.143 1.919
VFR 6.061 6.035
AUG TOT 7.804 6.065
IFR 1.751 1.935
VFR 6.053 4.130
SEP TOT 7.050 6.249
IFR 1.916 2.174
VFR 5.134 4.075
OKT TOT 6.808 6.011
IFR 2.075 2.212
VFR 4.733 3.799
NOV TOT 3.921 3.504
IFR 1.711 1.756
VFR 2.210 1.748
DEC TOT 4.483 2.960
IFR 1.696 1.423
VFR 2.787 1.537
JAAR TOT 78.928 67.815 22.776
IFR 23.276 23.259 9.474
VFR 55.562 44.556 13.302

Charleroi - Brussel Zuid

2009 2010 2011 %
JAN TOT 6.405 5.800 6.544 +12,83
IFR 2.813 3.478 4.271 +22,80
VFR 3.592 2.322 2.272 - 2,11
FEB TOT 5.739 6.359 7.028 +10,52
IFR 2.767 3.218 3.787 +17,68
VFR 2.972 3.141 3.241 + 3,18
MAR TOT 8.901 10.586 10.459 - 1,20
IFR 3.654 4.150 4.809 +15,88
VFR 5.247 6.436 5.650 -12,21
APR TOT 9.564 8.933 10.058 +12,59
IFR 4.019 3.623 4.718 +30,22
VFR 5.545 5.310 5.340 + 0,56
MEI TOT 9.308 8.909
IFR 4.232 4.772
VFR 5.076 4.137
JUN TOT 9.613 9.392
IFR 4.244 4.964
VFR 5.369 4.428
JUL TOT 9.508 9.437
IFR 3.997 5.045
VFR 5.511 4.392
AUG TOT 10.318 8.353
IFR 4.433 4.887
VFR 5.885 3.466
SEP TOT 8.979 8.394
IFR 4.048 4.668
VFR 4.931 3.726
OKT TOT 9.294 9.049
IFR 4.121 4.747
VFR 5.173 4.302
NOV TOT 6.223 6.023
IFR 3.523 4.233
VFR 2.700 1.790
DEC TOT 6.626 4.359
IFR 3.549 3.402
VFR 3.077 957
JAAR TOT 100.478 95.594 34.089
IFR 45.400 51.187 17.585
VFR 55.078 44.407 16.504

Luik

2009 2010 2011 %
JAN TOT 2.967 2.901 3.851 +32,75
IFR 2.080 2.261 2.587 +14,42
VFR 887 640 1.264 +97,50
FEB TOT 3.046 2.981 4.128 +38,48
IFR 2.148 2.254 2.728 +21,03
VFR 898 727 1.400 +92,57
MAR TOT 4.377 3.639 8.447 +132,12
IFR 2.485 2.652 3.929 +48,15
VFR 1.892 987 4.518 +357,75
APR TOT 4.131 3.751 7.613 +102,96
IFR 2.413 2.128 3.453 +62.27
VFR 1.718 1.623 4.160 +156,32
MEI TOT 4.487 5.251 ZIE NOTITIES VOOR
IFR 2.534 2.633 AANTALLEN VANAF
VFR 1.953 2.618 1 MAART 2011 OP LUIK!
JUN TOT 3.577 3.980
IFR 2.339 2.693
VFR 1.238 1.287
JUL TOT 3.825 5.190
IFR 2.571 2.845
VFR 1.254 2.345
AUG TOT 4.034 4.574
IFR 2.449 2.688
VFR 1.585 1.886
SEP TOT 4.199 4.695
IFR 2.542 2.871
VFR 1.657 1.824
OKT TOT 4.304 4.948
IFR 2.598 2.934
VFR 1.706 2.014
NOV TOT 3.557 4.023
IFR 2.374 2.742
VFR 1.183 1.281
DEC TOT 3.284 2.741
IFR 2.421 2.284
VFR 863 457
JAAR TOT 45.788 48.674 24.039
IFR 28.854 30.985 12.697
VFR 16.834 17.689 11.342

Oostende

2009 2010 2011 %
JAN TOT 4.589 4.053 4.491 +10,81
IFR 1.282 1.590 1.337 -15,91
VFR 3.307 2.463 3.154 +28,06
FEB TOT 5.653 4.434 5.032 +13,49
IFR 1.275 1.592 1.262 -20,73
VFR 4.378 2.842 3.770 +32,65
MAR TOT 7.623 9.413 6.910 -26,59
IFR 1.888 2.671 2.104 -21,23
VFR 5.735 6.742 4.806 -28,72
APR TOT 6.056 8.004 6.878 -14,07
IFR 1.525 2.056 2.276 +10,70
VFR 4.531 5.948 4.602 -22,63
MEI TOT 9.268 8.544
IFR 2.387 2.529
VFR 6.881 6.015
JUN TOT 8.751 9.381
IFR 2.442 3.054
VFR 6.309 6.327
JUL TOT 9.044 10.817
IFR 2.712 3.740
VFR 6.332 7.077
AUG TOT 10.162 9.408
IFR 2.428 3.354
VFR 7.734 6.054
SEP TOT 8.770 8.110
IFR 2.236 2.651
VFR 6.534 5.459
OKT TOT 8.066 8.104
IFR 2.586 2.448
VFR 5.480 5.656
NOV TOT 5.000 3.579
IFR 1.868 1.284
VFR 3.132 2.295
DEC TOT 4.784 3.334
IFR 1.817 1.182
VFR 2.967 2.152
JAAR TOT 87.766 87.181 23.311
IFR 24.446 28.151 6.979
VFR 63.320 59.030 16.332


Notitie:
Op 1 maart 2011 werd het systeem gebruikt door Belgocontrol om de statistieken op te maken op dezelfde manier afgestemd voor alle regionale openbare luchthavens (Antwerpen, Brussels South Charleroi Airport, Luik en Oostende). Deze harmonisatie kan tot discrepanties leiden wat de vergelijkende evolutie in de cijfers betreft ten opzichte van het jaar 2010.

Sinds 1 maart 2011 verzekert Belgocontrol bovendien de luchtverkeersleiding 7d/7 en 24u/24 op de luchthaven van Luik. Vóór deze datum controleerden de militairen het luchtverkeer overdag in deze zone van maandag tot en met vrijdag. Deze verandering heeft ook een impact op de evolutie in de cijfers tussen 2010 en 2011 voor de luchthaven van Luik.

De statistieken geleverd door Belgocontrol omvatten de bewegingen op de luchthavens (aankomsten en vertrekken) en de bewegingen uitgevoerd in het luchtruim (IFR-nadering voor training, holding, doorvliegen van CTR/TMA etc). Er kunnen dus verschillen ontstaan met de cijfers afkomstig van andere bronnen, onder andere de luchthavenuitbaters.

Belgocontrol is een autonoom overheidsbedrijf dat werd opgericht in oktober 1998, met als missie de veiligheid van het luchtverkeer in het luchtruim waarvoor België verantwoordelijk is te waarborgen. Zijn activiteitszone strekt zich uit van de grond (op het niveau van de luchthavens van Brussels Airport, Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende) tot vliegniveau 245 (8000 meter) boven België en van vliegniveaus 145/165 tot 245 voor het Groothertogdom Luxemburg. Het verkeersleidingsgebied boven de 8000 meter behoort tot de bevoegdheid van het luchtverkeersleidingscentrum van Eurocontrol te Maastricht, dat het hoger Belgisch, Luxemburgs, Nederlands en Westduits luchtruim beheert.